Sika® Remover-208

Løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for sterkt forurensede ikke-porøse overflater

Sika® Remover-208 er et løsemiddelbasert fargeløst rengjøringsmiddel for malte over- flater. Det brukes også til å fjerne rester av Sikaflex®-produkter.  

  • Fjerner kraftige forurensninger
  • Egnet for de fleste malte overflater og plast
  • Tilgjengelig i aerosolbokser