Hva skal brannsikres? Vegg eller gulv - tre eller betong? Bruk vår digitale håndbok for enkelt å finne den beste løsningen for ditt prosjekt.

Her finner du mer enn 130 dokumenterte løsninger. Klikk deg gjennom og få både system- og produktinformasjon, inkludert tekniske illustrasjoner, for å spesifisere og fullføre prosjektet.
Standard i Norge er EN 13501-2.

 

Håndbok for lineære fuger

Kontakt oss i dag for Sikas løsninger innen passiv brannsikring

Sika passiv brannsikring

Eivind Handrum

Teknisk produktsjef lim & fug/passiv brannsikring