Moderne landbruk har behov for holdbare løsninger som motvirker utfordringene fra organiske syrer. Sikaflex® fugemasser spiller en betydelig rolle i landbrukssektoren på grunn av deres eksepsjonelle motstand mot organiske syrer og tetting av ståltanker og siloer.

Fugemasse for tetting av ståltanker og siloer

Flytende gjødsel fra husdyr eller ensilasjevann fra fôrsiloer inneholder høye konsentrasjoner av organiske syrer. Sika har utviklet en elastisk fugemasse for tetting av stålbeholdere og siloer, Sikaflex®-403 Tank & Silo.

 

 • Segmenterte ståltanker brukes til lagring av væsker, behandling av avløp fra industri og gruvedrift, og til behandling av organisk avfall som kloakk eller flytende gjødsel, samt i biogasstanker og kokere.
 • Disse tankene er bygget inn i segmenter som er boltet sammen. Segmentene må tettes i de overlappende områdene til bunnplaten for å være tette.
   

Fugemassen Sikaflex®-403 Tank & Silo er meget godt egnet for dette området.
For optimal vedheft anbefales grunning og forbehandling med aktivator og primer.

Sikaflex 403 fugemasse i bruk på siloer
Sikaflex 403 fugemasse og primer for landbruk
Sikaflex 403 fugemasse for tanker og siloer
Sikaflex fugemasse for landbruk
Egenskaper:
 • Polyuretanbasert, elastisk fugemasse utviklet for å tette stålbeholdere bygget i seksjoner, som emaljert stål eller rustfrie ståltanker
 • Motstandsdyktig mot husholdnings- og kommunalt kloakk, flytende gjødsel og ensileringsvæske
 • God mekanisk motstand
 • Meget god motstand mot spesifikke kjemikalier som vann, sjøvann/saltvann, flytende gjødsel, ensileringsvæske, fortynnede alkalier, nøytrale vannbaserte dispergerte vaskemidler eller rengjøringsmidler, husholdnings- og kommunalt avløp 
 • Høy elastisitetsmodul
 • Bevegelsesevne på ± 20 % (ISO 9047)
 • Matvarer og migrasjonsatferd EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234, ISEGA, nr. 56997 U 22
 • Leveres i 600 ml pose, farger betonggrå og svart
Bruksområder:
 • Forsegling av segmenterte eller boltede ståltanker inkludert vegg-til-gulv forbindelsesskjøter
 • Tanker for den anaerobe fordøyelsesprosessen inkludert biogasstanker
 • Tanker for flytende gjødsel
 • Drive-in siloer for landbruk
 • Landbruksstaller
 • Ensilasjeklemme støttemurer
 • Private og kommunale renseanlegg inkludert avløpsvann
 • Gulvfuger der det kreves svært høy kjemisk motstandsdyktighet

Video

Siloer

Ståltanker

Ønsker du mer informasjon eller råd vedrørende fugemasse innen landbruk?