Hellene sitter dønn fast - vellykket steinlegging med settemørtel fra Sika

Sika fastfix - sandvika

Langs Sandvika elvepromenade har Steen & Lund AS steinsatt en fem meter bred vei med granittheller for gående og syklende, biler er kun på besøk for leveranser/transport. Steen & Lund AS startet i mars 2018 arbeidene med å steinlegge promenaden som ble ferdigstilt sommeren 2020.


Denne artikkelen ble først publisert hos bygg.no  Publisert: 12.11.2020 12:43

Sandra Larsen, landskapsingeniør hos Steen & Lund har vært med fra starten av prosjektet i Sandvika. Dette er hennes største prosjekt så langt.– Vi har lagt 2.500 m2 stein fra Rigmorbrygga og helt til Kinoveien og arealene foran Brambanigården. Det er lagt vekt på høy kvalitet på materialene. Målet med den nye elvepromenaden er at det skal bli hyggelig og trivelig å oppholde seg i området, både på dagtid og kveldstid – hele året, sier Larsen.– Vi valgte å bruke Sikas FastFix fuge- og settemørtler. Vi har svært god erfaring med bruk av mørtelene og vi er i gang med flere prosjekter i Oslo sentrum med samme produkter. Særlig vil jeg si at konsistensen er behagelig, den er god å komprimere og enkel å jobbe med, legger Larsen til.

Vil være en samarbeidspartner

Magne N. Mørch, salgsingeniør i Sika Norges prosjektavdeling, forteller at de er opptatt av å være en samarbeidspartner for sine kunder, ikke bare et salgsprodukt.– Vi ønsker å være tett på for å følge opp kunden og kunne være med å bidra og informere om våre produkter slik at de brukes riktig, sier Mørch.I dette prosjektet ble Sikas sementbaserte settemørtel Sika® FastFix 134 inkludert fugemasse Sika® FastFix 133 brukt for å gjøre steinleggingen enkel, holdbar, og trygg i områder der det er forventet biltrafikk.

Magne Mørch i Sika Norgen og Sandra Larsen
Bilde: Magne Mørch i Sika Norgen og Sandra Larsen
Før- og etterbilder fra Sandvika Elvepromenade
Bilde: Før- og etterbilder fra Sandvika Elvepromenade
Før- og etterbilder av ferdig arbeid i Thorvald Meyersgate
Bilde: Før- og etterbilder av ferdig arbeid i Thorvald Meyersgate

Hellene sitter dønn fast!

I Olav V’s gate i Oslo er anleggsleder Klaus Kristiansen, i Steen & Lund i ferd med å legge siste hånd på verket før gaten åpner for biltrafikk 1. desember. Kristiansen har 30 år i anleggsbransjen og har jobbet med mange produkter.

En del produkter kan ha litt for mye lim i seg, men Sikas masse er behagelig å jobbe med. Den er smidig og det går til og med an å dunke og trykke stein ned i massen uten at steinen ved siden av spretter opp, sier Kristiansen. Han har prøvd å rikke på heller som er lagt, men det er umulig.

Å gjøre steinlegging enkel, holdbar og trygg i områder der det er forventet biltrafikk er et kvalitetstegn, sier han.

Klaus Kristiansen og Rafael Wadas
Bilde: Klaus Kristiansen og Rafael Wadas
World Map

Vil du vite mer?

Kunne dette være interessant for ditt prosjekt eller din bedrift?

Vi står alltid klare til å rådgi deg.