1-komponent, sementbaserte settemørtler for legging av brostein, betongheller og belegningstein i trafikk-områder eller gangveier. Kan også brukes til mindre feltutbedringer i betongveier.