2019
Sandvika, Norge

Elvepromenaden strekker seg fra Rigmorbrygga til Kinoveibroen / arealene foran Brambanigården. Målet med den nye elvepromenaden er at det skal bli hyggelig og trivelig å oppholde seg i området, både dagtid og kveldstid – hele året. Fra Rigmorbrygga til Kinoveibroen kommer det gjestebrygger for småbåter og trapper ned mot vannet som skal skape nærhet og tilknytning til elven. Nye trapper skal åpne opp i begge ender og vil skape en enklere forbindelse til Kinoveien og Rådhuset, samt gi plass til frodig beplanting og nye serveringssteder langs strekningen.

I PROSJEKTET 

monteres 2.500 tonn dekker av betongelementer og det utføres en rekke betongkonstruksjoner og øvrige anleggsgartnerarbeid. Sika® FastFix ble valgt som fuge- og settemørtler til gatesteinen i promenaden. Dette er en 1-komponent, sementbasert mørtel som også brukes som fugemasse mellom steinene, og blir lagt på samme måte som ved flislegging. Dette gjør at grunnlaget skal tåle hard belastning, både i trafikk- og gangområder. Metoden er lite brukt i Norge tidligere, men brukes nå også på et nytt prosjekt i Oslo sentrum, forteller prosjektleder Bjørn Egil Solvang fra Steen & Lund AS.

Sika har levert følgende produkter til prosjektet:

Fuge- og settemørtel for brostein, belegningsstein og betongheller

Sika® FastFix-133 TP
Sika® FastFix-134 TP


Ferdig-til-bruk tørrbetong
Sikacrete® B30
SikaMur® M5 SS


Fugemasse
SikaHyflex®-250 Facade
Sikaflex® PRO-3 SL

Produkter i prosjektet

Sika® FastFix-133 TP
Sika® FastFix-134 TP
Sikacrete® B30
SikaMur® M5 SS
SikaHyflex®-250 Facade
Sikaflex® PRO-3 SL

Project Participants

BYGGEPERIODE:
Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2020.


PROSJEKTKOSTNAD:
Totalkostnad estimert til ca. 80 millioner NOK.


PROSJEKTDELTAKERE:
Byggherre: Bærum kommune
Entreprenør: Steen & Lund AS