2019
Nes, Norge

Nes Strandhager er et hyttefelt ved Glommas bredd med totalt  97 helårshytter på størrelse fra 29 -36 kvm. Feltet er prosjektert som en kolonihage med 200 m2  tomteparsell tillagt hver hytte hvor det kan dyrkes grønnsaker og blomster. Hyttene designes spesielt for området, og det legges vekt på arkitektoniske elementer som fremhever stedets unike beliggenhet.Sika Norge leverer takbelegg til prosjektet, ett-lags bitumen.

FOR DETTE PROSJEKTET 

ble vi kontaktet av entreprenør Moderne Mur AS som ønsket å høre om Sikas løsninger med bitumen. Løsningen ble ca. 3.000 m2 med takbelegget SikaBit® Pro T-645.SikaBit® Pro T-645 er et SBS-modifisert takbelegg med en stamme av polyester og skiferstrø på toppen. Undersiden er dekket av en tynn plastfolie som smeltes ved sveising av produktet. Produktet kan også benyttes som et topplag i to-lags tekking. Produktet er velegnet til både flate og skrå tak. Kan benyttes på nybygg og rehabilitering, legges på alle typer isolasjon på kompakte tak samt på underlag av betong og alle trebaserte underlag. Norsk klima byr på spesielle utfordringer med store temperatursvingninger og store variasjoner i vær og vind. Dette setter store krav til et SBS-modifisert takbelegg med tanke på kuldemykhet, smidighet og fleksibilitet. SikaBit® Pro er velegnet for et nordisk klima med høy og riktig kvalitet. Produktene er velprøvde og har teknisk godkjenning i SINTEF Byggforsk.

Sika har levert følgende produkter til prosjektet:

Takbelegg:Ett-lags bitumen

SikaBit® Pro T-645, sort farge (kan også leveres i grå farge)

  • Tykkelse: 4,5 mm
  • Bredde: 1 m
  • Rullelengde: 8 m
  • Farge: Sort og grå
  • Antall kvm pr. pall: 144 kvm, 18 ruller
  • Pallevekt: 785 kg

Produkter i prosjektet

Takbelegg SikaBit® Pro T-645, ett-lags bitumen

Project Participants

BYGGEPERIODE:
Byggetrinn i 3 faser av totalt 97 hytter. Første fase er avsluttet, salg av 2. byggetrinn er i gang.

PROSJEKTDELTAKERE:
Utbygger: Nes Strandhager AS
Utførende takbelegg: Nesodden Tak AS