2019
Ullevål, Norge

Prosjekt: Sika Carbodur forsterkning

Beskrivelse hvor Sika Carbodur skulle monteres
Slik skulle carbodur monteres Ullevål

PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKTKRAV

Eksisterende tak skulle benyttes til kontorlokaler. I tillegg skulle det tas et par større utsparinger i taket for å sette inn et nytt trappeløp. Det er trange lokaler og vanskelig å få inn stål. Dette ville også kreve en byggehøyde vi ikke hadde. Bjelke i felt ble endret til endebjelke ved kapping, som endret belastningen. Måtte derfor forsterkes for moment med Carbodur. 

Større laster på tak ga overskridelse på skjær som krevde forsterkning med Carboshear. Karbonbånd måtte isoleres godt for å tilfredsstille brannkrav, da kapasitet i bjelken var for dårlig i brannlasttilfelle.

Sika har levert følgende produkter til prosjektet:

Sika CarboDur S1214 = 150 m
Sika CarboShear-L 4/30/70 (t=1,4mm: 280 stk)
Sika CarboShear-L 4/20/50 (t=1,4mm: 200 stk)

Montasje og forsterkning ble foretatt uten at leietakerne måtte flytte under ombyggingen.

KEY FACTS

BYGGEPERIODE: Juni-juli 2013

PROSJEKTDELTAKERE:

Byggherre: Ullevål Stadion AS 

Arkitekt: Astrup og Hellern AS

RIB konsulenter: Dr. Tech ing. Olav Olsen 

Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør  

Underentreprenør: R.Bygg AS