Sika MonoTop®-3020

R3 Sementbasert porefyller og tynnpussmørtel med innhold av resirkulerte materialer.

Sika MonoTop®-3020 er en 1- komponent, sement- basert, polymermodifisert tynnsjiktsmørtel / ferdigmørtel med lavt svinn. Produktet består av
resirkulerte materialer med redusert karbonavtrykk.

 • Inneholder resirkulerte delmaterialer
 • Sjikttykkelser  1–5 mm
 • Støvredusert
 • Kan påføres i opptil 5 mm sjikttykkelser (som enkeltsjikt) både på vertikale og horisontale flater.
 • Høy tidligfasthet, også ved lav temperatur
 • God overflatetekstur
 • Lav riss-følsomhet
 
 • Sulfatresistent
 • Påføres manuelt (håndpåført) eller som maskinpåført  (våtsprøyting)
 • Kompatibel med  Sikagard® overflatebehandlinger
 • Bruksklar, blandes kun med vann
 • Inneholder ikke klorider eller andre korrosjons-
    aktiverende tilsetninger
 • Brannklasse A1
 • Klasse R3 iht.  EN 1504-3
 • Egnet til restaureringsarbeider
  (Prinsipp 3, metode 3.1 og  3.3  iht. EN 1504-9)
 • Egnet til å bevare eller gjenopprette passivitet
  (Prinsipp 7, metode 7.1 og 7.2 iht. EN 1504-9)
Sika MonoTop®-3020
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
Sika MonoTop-3020 25 KG 626201 57905865 7612895585376