Lineære fuger er systemer for passive brannsikring laget for å opprettholde nødvendig brannmotstand i bygninger over brannskiller, og der det er relevant, å imøtekomme en definert bevegelsesgrad. Lineære fuger finnes i vegger, gulv og i såkalte overganger – skjøter mellom vegg og tak eller vegg og gulv.