Antall produkter som produseres og bearbeides under renromsforhold vokser konstant, fra elektronikk og bilkomponenter til næringsmidler, legemidler og kosmetikk. I mange av disse industriene er renromsmiljøer helt essensielt med tanke på hygiene og kvalitet. I de senere år har Sika utviklet en generasjon av avanserte gulv- og veggbelegg til renromsmiljøer. Produksjon under renromsforhold blir mer og mer utbredt og etterspurt, spesielt med hensyn til VOC / AMC emisjoner (Volatile Organic Compounds / Airborne Molecular Contaminants), partikkelemisjon og biologisk forurensing.

Tørre prosesser

De fleste produksjonsområder kan bli delt inn i “tørre” eller “våte” produksjonsområder. I tørre områder kreves en balanse mellom rengjørings-vennlighet og sklisikring, for å dekke kravene til hygiene, helse og sikkerhet.

Våte prosesser

Gulvsystemer i våte områder krever som regel at gulvløsningene har bedre sklisikkerhet, og en overflate som er enkelt å renholde. I tillegg skal gulvsystemet være motstandsdyktig mot vann og kjemikalier. Ved produksjon av matvarer er slike gulvløsninger en nødvendighet.