De fleste produksjonsområder kan bli delt inn i “tørre” eller “våte” produksjonsområder. I tørre områder kreves en balanse mellom rengjørings-vennlighet og sklisikring, for å dekke kravene til hygiene, helse og sikkerhet.