Sikadur®-31+

2-komponent epoksylim for konstruktiv liming og reparasjon med lavt VOC-innhold
 

Sikadur®-31+ er et  2-komponent, fukttolerant,
tiksotropisk epoksylim med lavt VOC-innhold for konstruktiv anvendelse, og som hefter til de fleste byggematerialer.  Det har høy mekanisk styrke og kan også benyttes ved reparasjon av konstruksjonsbetong, fugestøp og forsegling av sprekker.  Sikadur®-31+ kan benyttes til  DIY "gjør-det-selv" anvendelser, samt til tradisjonelle, profesjonelle bruksområder.

 • Enkel blanding og påføring
 • Meget lavt innhold av VOC (Flyktige, organiske forbindelser  (GEV Emicode EC1PLUS)
 • Meget god vedheft til de fleste konstruksjonsmaterialer
 • Høy mekanisk tidligstyrke og sluttstyrke
 • Egnet til konstruktiv reparasjon av betong. Klasse: R4
 • God vedheft til tørr og matt-fuktig betong
 • Tiksotropisk:  Sige-fri ved påføring vertikalt og i
  undertak-/ himling.
 • Ikke behov for primer
 • God slitasjemotstand og kjemisk resistens. 
 • Markør-fargede komponenter (for blandesikkerhet)
 • Ugjennomtrengelig mot de fleste væsker, samt vanndamp
 • Herder uten svinnbevegelser
 • Påføring i inntil 30 mm tykkelse (enkeltsjikt)
 • Temperaturområde ved påføring +10 °C til +30 °C
Sikadur®-31+ Sikadur®-31+
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
Sikadur®-31+ 1,2 kg 644949 60062419 7612895650838
Sikadur®-31+ 6 kg 644872 60064704 7612895650951

Bruksområder

Bruksområder SIkaDur 32+
Todelt, lav-VOC epoksylim for strukturell liming og betongreparasjon

BÆREKRAFT 

 • LUFTKVALITET OG UTSLIPP:Svært lave VOC-utslipp og lite lukt
 • HELSE & SIKKERHET: Ikke regulert som en farlig vare, egnet for profesjonell og DIY
 • GRØNNE BYGGNINGER: Oppfyller LEED v4-kravene
bærekraft Sikadur31+

PRESTASJON

 • TEKNISK YTELSE: Dobbel CE-merking for strukturell liming og betongreparasjon
 • TEKNISK YTELSE: Overlegen vedheftsytelse på forskjellige underlag
 • APPLIKASJONSYTELSE: Lengre åpen tid og levetid  
ytelse Sikadur31+