Sika er blant verdens ledende leverandører av produkter til understøpning og forankring som skal sikre en sikker og varig løsning til overføringer mellom ulike materialer innen bygg og anlegg.