Sikadur®-32+

2-komponent epoksybasert lim med bærekraftsfordeler. For konstruktiv
liming, montasje og forankring.

Sikadur®-32+ er et fukttolerant, 2-komponent epoksylim tilsatt spesialfillere for konstruktiv anvendelse.
Beregnet for anvendelse i temperaturer mellom
+10 °C og +30 °C.

  • Temperaturområde ved påføring +10 °C til +30 °C
  • Egnet for tørr og matt-fuktig betongunderlag
  • Enkel blanding og påføring
 
  • Meget god vedheft til de fleste konstruksjonsmaterialer
  • Herder uten svinnbevegelser
  • Markør-fargede komponenter (for blandesikkerhet)
  • Ikke behov for primer
  • Høy mekanisk tidligstyrke og sluttstyrke
  • Ugjennomtrengelig mot de fleste væsker, samt vanndamp
  • God kjemisk resistens
Sikadur®-32+
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
Sikadur®-32+ 1 kg 674399 60057264 7612895707778
Sikadur®-32+ 4,5 kg 674402 60057329 7612895707792

Bruksområder

Bruksområder SIkaDur 32+