Sikadur® Crack Repair Kit

Reparasjonssett for riss i betong  

Reparasjonssett bestående av  injeksjonsharpiks og tettemasse beregnet for mindre betongutbedringer. Inkluderer alt nødvendig tilbehør.

  • Komplett sett som inneholder alt nødvendig tilbehør for betongutbedring Enkel utførelse: Patroner passer til standard type fugepistoler / skjelettpistoler
  • Rask reparasjon for alle typer av mindre skade
  • Trygg anvendelse:: CE-merkede injeksjonsprodukter
  • Sterkt som betong
  • Bruksvennlig blandespiss -/dyse for patronsystem