Taksystemer for alle slags ballasterte tak det være seg hellelagt eller eventuelt påstøp. Membraner for både intensive-/ekstensive grønne tak, sedum-/torvtak. Grønne tak skaper et vakrere miljø, bidrar til biologisk mangfold, renser forurenset luft og håndterer overvann.
Sika Torvtaksmembran
Sikker, rask og tett løsning for torvtak

Torvtak er en kjent tekkemetode i Norge som går langt tilbake til forhistorisk tid. Torvtaket betegner et taksom er tekket med torv på en vanntett undertekking. Tilpasset norsk klima, isolerer godt mot vinterkulde, og virker svalende på sommeren. I tillegg er torvtak estetisk flott å se på! Det passer godt inn i norsk naturog miljø, og kan tilpasses mange forskjellige hus- og hyttetyper. Et slikt tak krever spesielle og robuste takkonstruksjoner og ikke minst stilles det spesielle krav til takbelegget.

I Norge benyttes det mest takbelegg som er asfaltbasert eller av PVC. Vi anbefaler at takbelegget sveises iskjøtene og ikke klebes. Sveising og legging av takbelegg må utføres av profesjonelle og erfarne taktekkere.

Sikaplan® U-15 TEX er en rotbestandig PVC-membran med preging, som er godt egnet til torvtak.

Torvtak
Fordeler ved grønne tak:

- Fordrøying av nedbør   
- Reduserer energiforbruk   
- Reduserer drivhuseffekten i byer   
- Beskyttelse for for UV-stråler   
- Bedre luftkvalitet   
- Effektiv lydisolasjon   
- Estetisk flott å se på   
- Økt eiendomsverdi

Sarnafil®-T, et miljøvennlig takbelegg:

- FPO-basert (fleksible polyolefiner)
- Inneholder ikke PVC
- Fri for tungmetaller, halogener og ftalater
- Rotbestandig
- EPD og SINTEF Teknisk Godkjenning
- Vannfordrøyende og lydisolerende
- Resirkulerbart

Grønne tak

Vil du vite mer?

Kunne dette være interessant for ditt prosjekt eller din bedrift?

Vi står alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvilken takløsning du ser etter for ditt neste prosjekt.

Du er kanskje også interessert i?