SikaRapid®-500 HX

Størknings- og herdningsakselerator for betong

SikaRapid®-500 HX er en størknings- og herdningsakselerator for betong basert på krystallin seeding teknologi. Kalsiumhydroksid-partikler i en stabil suspensjon initierer krystallisering av Portlandsement ved at faseforvandlingen akselereresSikaRapid®-500 HX gir økt tidligfasthet og innvirker positivt på langtidsfasthet.

SikaRapid®-500 HX gir følgende fordeler gjennom akselerert herdning og størkning av betong innenfor tidsrommet 4 til 18 timer, avhengig av betongsammensetning, ferskbetongtemperatur og herdeforhold:
  • Raskere fasthetsutvikling uten negativ påvirkning på betongens bearbeidbarhet
  • Raskere støpesyklus ved betongelementproduksjon
  • Redusert eller eliminert behov for varmeherdning
  • Raskere byggeprosesser og raskere oppnåelse av nødvendig lastbæringskapasitet
  • Ingen negativ effekt på sluttfasthet
  • Redusert ventetid før glatting av gulv
  • Raskere tidligfasthetsutvikling for betonger med blandingssementer
  • Mulig å optimalisere bindemiddelinnhold for forbedret bestandighet
  • Inneholder ikke klorider eller andre komponenter som fremskynder korrosjon av stål i armert betong