Sikaflex®-591

Multifunksjonell fugemasse for marine applikasjoner

Sikaflex®-591 er en fugmasse basert på Sikas Silan terminert polymer (STP) teknologi. Med sin utmerkede bestandighet overfor harde maritime værforhold kan den brukes til et bredt spekter av applikasjoner. Sikaflex®-591 overgår vanlige miljø- og sikkerhets- standarder og setter et nytt referansegrunnlag sett fra et økologisk synspunkt. Sikaflex®-591 tilfredsstiller kravene til lav flammespredning (FTP Code Part 5) som er satt av International Maritime Organization (IMO).  

  • IMO godkjent
  • Oppfyller miljø, helse og bærekrafts-
   standarder
  • Fri for isocyanater, løsemidler, PVC, ftalater og tinnkatalysatorer
  • Meget elastisk
  • Utmerket værbestandighet
  • Meget gode bearbeidings- og glatteegen-
   skaper
  • Hefter godt til et bredt spekter av maritime underlag