Mur- og pussmørtel er en produktgruppe med lange tradisjoner. SikaMur-mørtler brukes til de fleste typer til mur- og pussarbeider innvendig og utvendig. Dette omfatter oppmuring av tegl, grovpuss eller til slemming av underlag av f.eks. betong, tegl, lettklinker-blokker eller tidligere pussede overflater. Fintrekk-mørtel brukes som avsluttende behandling hvor en jevn, glatt finish ønskes.