AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern hvor formålet er å skape verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet. De har signert en avtale med Ensjøveien 23B om bygging av tilbygg for Höegh Eiendom på Ensjø. Bygget skal senere overdras Frelsesarmeen. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise, og har en verdi på ca. MNOK 120 ekskl. mva.

Vantetting fra Sika
Bilde: Fra v.: Lars Gaustad (BuildRight), Jan Egil Enger (Stenseth & RS), Erik Bjuréus (AF Gruppen), Stina Elisabeth Ovesen (AF Gruppen), Trond Magne Hognestad Petersen (AF Gruppen), og Magne N. Mørch (Sika).

Denne artikkelen ble først publisert på bygg.no 18.12.2023

Prosjektet omfatter bygging av et tilbygg som skal tilknyttes eksisterende næringslokaler på tomten. Tilbygget vil ha et areal på ca. 3 000 m2, og inneholder bl.a. en forsamlingssal, utadrettet virksomhet, en aktivitetssal og kontorarealer.

Bygget skal BREEAM-sertifiseres etter BREEAM-NOR v. 6.0 til nivå Very Good. Byggestart var juli 2023 med byggetid på ca. 18 måneder.

Kompromissløst krav til vanntetting
Dialogen med Sika startet tidlig i tilbudsfasen ved valg av vanntettingsløsning. Det var viktig å finne riktig løsning for å unngå vanninntrenging.

– For oss så var kravet til vanntetting kompromissløst. Dette er basert på erfaringer fra tidligere prosjekter, sier Anleggsleder AF Byggfornyelse, Erik Bjuréus. Antatt vann-nivå var ca. 1-1,5 m under terreng. Vi sonderte markedet for å finne beste løsning for å sikre oss mot vanninntrengning.

Sika ble valgt som leverandør først og fremst etter anbefaling fra Bernt Kristiansen, Betongteknolog i AF Gruppen. Valgt løsning ble da å pakke inn hele kjelleren med vanntett duk.

– Vi benyttet nettverket for å forhøre oss om erfaringer og løsninger fra andre prosjekter, både i Norge og Sverige. Bernt har vært involvert i flere prosjekter der Sikas produkter er blitt brukt med gode resultater. Produktet er også egnet for BREEAM-NOR v. 6.0 i forhold til tradisjonelle produkter og løsninger i markedet, fortsetter Bjuréus.

Riktig løsning for prosjektet
Til dette prosjektet ble det levert Sikas membranduk SikaProof® A+12, i tillegg til tape og epoksybasert understøpsmasse, Sikadur®-42+ HE.

Magne Nesbø Mørch er salgsingeniør i Sikas prosjektavdeling. Han forteller om løsningen hvor duken blir formontert på ensidig forskaling mot spunt på veggene. 8 meter vanntrykk.

– Det har vært en dialog over lengre tid med AF Gruppen sentralt, første henvendelse var for ca. 1 år siden. Deretter har jeg snakket med AF Gruppen og konsulent angående løsning og detaljer som var prosjektspesifikke. Opplæring og oppfølging er viktig. Derfor tilbyr vi opplæring til utførende før oppstart, og regelmessig oppfølging for å sikre at utførelsen blir slik vi ønsker for alle parter.

Mørch forklarer fordelene med membranduken SikaProof® A+ 12:

– SikaProof® A+ 12 er en polyolefin (FPO) membran for vanntetting av armerte betongkonstruksjoner under grunnvannsstand.

Duken formonteres før armering og støping og har en dobbel heftmekanisme: mekanisk og kjemisk binding til fersk betong. Den er også lett å montere med tapede skjøter.

– Produktet har også høy fleksibilitet og rissoverbyggende egenskaper. Det er motstandsdyktig mot aggressiver i grunnvann og jord, radon, er damptett, og er midlertidig motstandsdyktig mot UV-stråling og forvitring i byggefasen, utdyper Mørch videre.

SikaProof A+ system
SikaProof A+
Vantetting fra Sika

Kursing og testing før oppstart
Før oppstart ble det avholdt et kurs i montering av duken, i Sikas lokaler på Skytta i Nittedal. Der deltok AF Gruppen, Stenseth & RS, samt Lars Gaustad fra Buildright. Mørch er kursleder og ga en grundig gjennomgang av håndtering av duken. Her fikk underentreprenør Stenseth & RS utføre praktiske eksempler med bistand fra kursleder, og monteringen ble også vist på mobilen i egen app fra Buildright. Buildright er et firma som har utviklet en mobil app hvor utførende enkelt kan se riktig montasje steg-for-steg med tydelige illustrasjoner. Gaustad viste skisser fra Sikas grundige monteringsveiledning og detaljerte løsninger inn i appen.

Bjuréus ser en stor fordel ved at Sikas materiell er lagt til i egen app.

– Ved tett dialog og samarbeid med å få Sikas detaljer inn i appen, mener jeg dette har ført til et helt annet fokus hos alle involverte. Er man usikker på detaljer så er det lett tilgjengelig på telefon med både forklaring i tekst, detalj eller kort video.

På kurset dukket det i tillegg opp uavklarte detaljer som man fikk diskutert og løst underveis.

En løsning som tåler vinter og kulde
Anleggsleder Bjuréus forteller videre om fordelene ved at duken tåler vinter og kulde, siden betongarbeidene blir utført på vinterstid.

-Generelt bidrar lave temperaturer til dårlig heft, sprøhet, stivere materialer etc. Den største fordelen med SikaProof®-duken er at den virker solid, mykere og enklere å jobbe med enn tilsvarende produkter, selv i minusgrader.

– I prosjektet har vi også valgt en løsning kombinert duk og epoksy. Vi har lagt duken mellom punktfundamentene og bunnplaten, på punktfundamentene har vi så støpt en epoksy understøpsmasse. Fordelen med dette er at du får lagt duken plant for å sikre gode skjøter og vi får i tillegg en raskere utlegging av duken, sier Bjuréus.

Damptett bygg og lang levetid
Ved bruk av SikaProof®-systemet legges vanntettingen til membranen på utsiden av bygget som gjør at korrosjonsskader grunnet lekkasjer elimineres fra utsiden.

Mørch forteller at dette vil gi et damptett bygg og lengre forventet levetid av konstruksjonen, samt lavere totale kostnader for bygget i et livstidsperspektiv.

SikaProof A+ system kurs
SikaProof A+ epoksy

Rådgivning og oppfølging i prosessen
Bjuréus ønsker til slutt å belyse en viktig faktor; hvor viktig det er med tidlig involvering av både leverandør og utførende entreprenør.

– Det er en fordel at Sika gir opplæring før oppstart med praktiske øvelser, for å avklare detaljer vi har i prosjektet. Da har vi sammen med utførende entreprenør mulighet til å diskutere/løse en del uavklarte detaljer. Etter oppstart har Sika vært på flere befaringer, dels kvalitetskontroll, men fremst for å bistå ved evt. spørsmål som dukker opp underveis. Sika hadde i tillegg flere ferdige detaljer som vi raskt kunne videreføre til vårt prosjekt med mindre modifikasjoner.

– Dette mener vi er viktig for å få rett løsning og fokus, ikke bare for vanntetting men hva som faktisk er best til vårt prosjekt, avslutter Bjuréus.

World Map

Vil du vite mer?

Kunne dette være interessant for ditt prosjekt eller din bedrift?

Vi står alltid klare til å finne riktig vanntettingsløsning for prosjektet. Det er viktig å være tidlig ute i planleggingsfasen så kontakt oss i dag.