Icosit® produktene er en fleksibel, to-komponent støpemasse basert på polyuretan. Ustøpes manuelt eller med maskinelt utstyr.