Sika er blant verdens ledende leverandører av syntetiske understøpsmasser basert på polyuretan og epoksyharpik til understøpning og forankring. Dette sikrer en sikker og varig løsning til overføringer mellom ulike materialer innen bygg og anlegg.