Kjemisk anker til forankring av armeringsjern, gjengebolter m.m.som ønskes festet i betong og murverk eller andre typer materialer.