Sika tilbyr polymermodifiserte og fiberforsterkede mørtler som brukes til reparasjon av konstruktiv betong utsatt for kjemiske, mekaniske og fysiske påkjenninger. Reparasjonsmørtlene komplementerer Sikas reparasjonssystem ihht. EN1504-9 og er en totalløsning for utbedring av både uarmerte skader og for skader med korrosjonsutsatt armering. Systemet omfatter både forbehandling, korrosjonsbeskyttelse, reparasjonsmørtel, poresparkel og overflatebehandling.