SikaGrout mørtler er høytflytende, sementbaserte ekspanderende mørtler for understøp, forankring av bolter og utfylling av hulrom. I fersk fase ekspanderer mørtlene litt (0,5 -2 % volum) slik at fullstending omfylling etableres. Produktene er svært godt egnet til understøping av maskin- og betongfundamenter, forankringer, utsparinger, peler og bolter m.m. SikaGrout-produktene er CE-sertifisert i hht. NS-EN 1504-6.