Komplett produktsortiment innen passiv brannsikring. Silikon- og akrylbasert fugemasse, ekspanderende grafitt-basert tettemasse, bunnfyllingslist, ekspanderende skum, akrylbasert maling, brannplater, gipsmørtel, rørmansjett og rørstruper.
LØSNINGER SOM BESKYTTER LIV OG EIENDOM

I tilfelle brann i bygninger vil røyk, brann og varme spre seg gjennom gjennomføringer og samlinger. Med Sikas løsninger for passivbrannbeskyttelse vil du kunne forsinke spredning og redusere konsekvensen av brann, ved at brannen utvikler seg i saktere gir det menneskene mer tid til å forlate bygningen. I tillegg gjør det slokkearbeidet enklere da brannen er mindre aggressiv og på ett mindre område. Ønsker du mer informasjon? Les mer og se filmer her:

Fireman extinguishing the fire
Fireman extinguish the fire with water
Aktiv versus passiv brannbeskyttelse

Det er her passiv brannsikring spiller inn. Mens aktive brannsikringssystemer som foreksempel sprinkler kan slukke branner, er passiv brannsikring designet for å forhindre spredning av brann og påse at den blir i definerte rom for å minimere skader. Enda viktigere, passiv brannsikring gir  mennesker i andre områder tid til å evakuere trygt. I tilfelle brann vil varmen og røyken spre seg gjennom gjennomføringer og fuger i vegger og gulv, forårsake skade, fare for mennesker og potensielt også sperre rømningsveier.

Typiske bruksområder for passiv brannsikring